เซลลูโลส Cellulose ฉนวนป้องกันเสียง

ฉนวนกันความร้อน CELLULOSE (D-CELL TECH)

         เราคือกลุ่มคนผู้ซึ่งให้ คำแนะนำและติดตั้งฉนวนมากว่า 10 ปี ทีมงานของเราเริ่มต้นด้วยการจำหน่ายและติดตั้งฉนวนโพลิยูรีเทนโฟม( FOAMDEE ) เมื่อปี 2002 โดยมีจำนวนพื้นที่ติดตั้งกว่า 1 แสนต.ร.ม.ต่อปี  คศ.2003 เรานำฉนวนสะท้อนความร้อนและกันซึมเซรามิคโค้ตติ้ง Ceramic Coating (D-PIANT CERAMIC COATING) เข้ามาจำหน่ายด้วยภาพลักษณ์ของฉนวนยุคอวกาศ  จนมาถึงทุกวันนี้ เป็นอีกครั้งที่เราภูมิใจนำเสนอ ฉนวนเซลลูโลส"CELLULOSE" ผลิตภัณฑ์ที่ฉายาว่า "D-CELL TECH" เป็นฉนวนป้องกันความร้อน ป้องกันเสียง กันเสียงสะท้อน เสียงก้องได้ดีที่สุด
        ฉนวนเซลลูโลส Cellulose มีส่วนผสมของเยื่อไม้ผสมกระดาษ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน และสามารถช่วยลดอุณหภูมิ ภายในอาคาร ทั้งยังเป็นวัสดุดูดซับเสียงและลดเสียงสะท้อนได้ดี   D-CELL TECH  
ยังมี ส่วนผสมของสารเคมีที่สำคัญ 2 ชนิด คือ Borax และ Boric Acid
        

         Borax มีลักษณะเฉพาะในการป้องกัน มิให้เป็นแหล่งอาศัยของ หนู แมลงสาบ มด ปลวก
         Boric Acid มีส่วนช่วยในการชะลอการลุกลามไฟ ในขณะที่เกิดอัคคีภัย
D-CELL TECH คือ เซลลูโลส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
D-CELL TECH คือ เซลลูโลส แบบกาวมีให้เลือกทั้งเยื่อบริสุทธิ์และรีไซเคิล ติดตั้งโดยให้วิธีฉีดพ่นไปยังวัตถุ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ แก้ว และผิววัสดุอื่นๆซึ่งD-CELL TECH นี้สามารถครอบคลุมพื้นผิวของวัตถุโดยไม่มีช่องว่างทำให้มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนและการดูดซับเสียงได้ดียิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับการติดตั้ง บริเวณใต้หลังคา โพรงผนัง บนฝ้า D-CELL TECH แบบแผ่น ใช้สำหรับอาคารที่ยังไม่สามารถเข้าไปฉีดพ่นได้ โดยนำไปปูบนฝ้าทีบาร์ หรือฉาบเรียบ น้ำหนักเบากันความร้อนสูงการควบคุมอุณหภูมิ(Tem-perature control) เส้นใยของ D-CELL TECH มีลักษณะการจับตัวคล้ายปุยนุ่นซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้อย่างดี ทำให้บรรยากาศภายในเย็นสบาย ช่วยประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่าย
        การควบคุมเสียง (Acoustic control) สิ่งที่โดดเด่นคือ ความสามารถในการดูดซับเสียงได้ในอัตราเฉลี่ย 100% ของผลรวมในการสะท้อนกลับของเสียงทั้งหมด ซึ่งวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้หลังคา เพดาน หรือผนัง และยังคงความสะดวกของการใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมสิ่งที่น่าสังเกตลักษณะพิเศษการดูดซับเสียง และช่วยลดทอนความรุนแรงของเสียงที่อาจทำให้ประสาทในการรับฟังเสียหายได้

ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)การป้องกันเสียงเข้า-ออก (Sound Transmition Class) เมื่อฉีดพ่น D-CELL TECH ที่ใต้หลังคาเหล็กจะช่วยลดเสียงฝนได้ถึง 17 เดซิเบล และสำหรับผนังเบา เมื่อ    พ่น D-   CELL TECH จะทำให้ลดเสียงได้กว่า 50 เดซิเบล  (เสียงจะลดลงขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และความหนาของเนื้อฉนวน)
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)การปรับปรุงซ่อมแซม (Renovation and retrofit) : สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)น้ำหนักเบา (Lightweight) : มีความเบากว่าโครงสร้างตามแบบธรรมดา
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา (Inhibits mould growth) : ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อรา
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ต้านทานแมลง (Insect resistent) : แมลงสาบ มด แมลงมีหางสามแฉกและแมลงอื่นๆอีกมากมาย ไม่สามารถอาศัยอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ(Condensation control)สามรารถควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ เพราะว่า D-CELL TECH เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นตัว
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ช่วยแยกความร้อนและความเย็นออกจากกัน ทำให้ไม่เกิดการกลั่นตัวขึ้น

เหตุผลในการพิจารณาเลือกใช้ CELLULOSE

ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ไม่ลามไฟ (Fire resistant) : การป้องกันไฟ-มีคุณลักษณะ ที่ทำให้ติดไฟช้าเป็นพิเศษ
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ไม่มีสารพิษเจือปน (Non hazardous) : ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม-ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง ไม่มีสารก่อมะเร็งและไม่เป็นพิษ
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled product) : สนับสนุนอุตสาหกรรมนำกลับมาใช้ใหม่-ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)คุณสมบัติเกี่ยวกับความร้อนสูง (High thermal properties) : เส้นใยที่โยงใยขัดกันให้เป็นโพรง ทำให้แน่ใจว่าเกิดความเย็นหรือเกิดความร้อนได้น้อยที่สุด
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ควบคุมเสียงสะท้อน และลดระดับเสียงเล็ดลอดผ่าน (Acoustic control) : อัตราการดูดซับเสียงสูง (NRC) และลดระดับเสียงเล็ดลอดผ่านในอัตราที่สูง (STC)
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)คุณประโยชน์ของการติดตั้งที่ไม่เกิดช่องว่างระหว่างฉนวน (Monolithic application) : ทำให้ประสิทธิภาพการกันความร้อน และดูดซับเสียงตลอดจนการลดระดับการเล็ดลอด  ของเสียงผ่านได้เป็นอย่างดี

ACOUSTIC INSULATION เซลลูโลส ฉนวนกันเสียง

TECHNICAL SPECIFICATION   TEST RESULTS

FLAME HAZARD.........................................................FM FIRST Materials Calorimeter
Tested and approved by Factory Mutual as an interior finish material of low fire hazard (Class FIRST Material) when applied over non-combustible surfaces not requiring automatic aprinkler protection in and of itself.

PHYSICAL PROPERTIES ( TESTED IN ACCORDANCE WITH ASTM C 1149-9 TYPE I,II )

Density (cured).......................................................................3.2 P.C.F.ASTM C-519
Thermal Conductivity (K)..........................................................0.2/inch ASTM C-177
Thermal Resistance (R)............................................................5/inch ASTM C-177
Moisture Absorbtion.................................................................1% ASTM C-739

ENVIRONMENTAL PROPERTIES
Odor Emission....................................................................Negative ASTM C-739
Corrosiveness.....................................................................Negative ASTM C-739
Flame Resistance Permanency.............................................Acceptable ASTM C-739
Light Reflectance................................................................White: .70 ASTM C-523          
                                                                                        Utility: .40-.50 ASTM C-523


                        ฉนวนป้องกันเสียง เซลลูโลส Cellulose
                                                                                  

FEATURES

Vermin and Rodent Resistant
Decay and Mildew Resistant
Non-Toxic and Non-irritating, Non-Dusting
Does not contain Asbestos, Formaldehyde, or Mineral Filbers.

ABSORPTION

Average noise reduction coefficient at 1 inch (NRC)-.75  (75% of noise directed at material is absorbed,
25 % is returned)..................................................ASTM C-423

*FIRE TEST MOKE DEVELOPED 0 SPREAD OF FLAME 5

การบริการและแนะนำข้อมูล

        บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาเมื่อคุณต้องการคำแนะนำทางด้านเทคนิค หรือหากมีข้อสงสัย ด้านข้อมูล
บริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่นแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
66/46 ม. 6 ต.เสาธงหิน  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี   11140
โทร. 02-903-3730-1 แฟกซ์ 02-903-3730-1 ต่อ 605 081-587-9750 พัลลภ กุสาวดี


                              ฉนวนป้องกันเสียง เยื้อกระดาษ Cellulose Acoustic

DD INSULATION

         การใช้พลังงานในปัจจุบัน นับวันจะยิ่งเพิ่มความต้องการมากขึ้น ดังนั้นการรณรงค์ให้มี การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อม จึงเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน บริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์ เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยการนำเส้นทางเลือกใหม่ของฉนวนกันความร้อนและเสียง THERMOLOK ภายใต้ชื่อ D-CELL TECH ซึ่งเป็นฉนวนที่ประหยัดพลังงานภายในประเทศได้อย่างดี

         D-CELL TECH เป็นฉนวนเยื่อไม้ระบบฉีดพ่น มีคุณสมบัติการต้านทานความร้อนสูงสุด (R-VALUE) มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง,ลดเสียงก้อง ( NRC:NOISE
REDUCTION COEFFICIENTS ) และป้องกันเสียงลอดผ่าน ( STC : SOUND TRANSMISSION CONTROL ) ได้อย่างดีเยี่ยม

         D-CELL TECH เป็นฉนวนที่ผลิตจาก เยื่อไม้ธรรมชาติและเยื่อกระดาษที่คัดพิเศษ ผสมสารเคมี 2 ชนิด คือ BORAX และ BORIC ACID โดยนำมาผ่านกระบวนการผลิตทางเคมีอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนตามมาตรฐานความปลอดภัยของ U.S. CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION FOR  FLAME RESISTANCE AND THE ABILITY TO RESIST CORROSION ซึ่งมีประโยชน์ป้องกันการไฟลามและ เพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันปลวก แมลง ความชื้นและเชื้อรา ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองและไม่มีส่วนผสมของ FIBERGLASS,ASBESTOS FIBERS และกำมะถัน นอกจากนี้คุณภาพของฉนวน FIRST ยังได้มาตรฐานของ ASTM ( AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND
MATERIALS ) อีกด้วย

         D-CELL TECH เป็นฉนวนที่ผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติ และเยื่อกระดาษชนิดคัดพิเศษโดยนำเข้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผ่านขบวนการผลิตทางเคมีอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานความปลอดภัย U.S. CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION FOR FLAME RESISTANCE AND THE ABILITY TO RESIST CORROSION และ มาตรฐาน ASTM ทุกขั้นตอน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าฉนวน FIRST เป็นฉนวนที่ปลอดภัยต่อร่างกายและสภาพแวดล้อม ฉนวน FIRST จึงได้ชื่อว่าเป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


ฉนวนป้องกันความร้อน เซลลูโลส

D-CELL TECH    ข้อมูลทางเทคนิค

ค่าการต้านทานความร้อน ( R - Value )......................................4.89  ft2.h.0F/BTU
ค่าการนำความร้อน ( K - Value )..............................................0.20  BTU.in/ft2h.0F
                                                                                        
0.029  W/m.k
ความหนาแน่น ( Density ).......................................................95-110 kg/m3
ค่าการดูดซับเสียง ( NRC )..............................................   .90 ASTM C- 739
ค่าการลามไฟ ( Flame Spread )...........................................0.4cm/min ASTM D-635
อัตราการเกิดควัน ( Smoke Developed )....................................0
ความหนาเนื้อฉนวน................................................................25 mm
รับประกัน          10  ปี

  คุณสมบัติที่โดดเด่นของ D-CELL TECH (CELLULOSE)

ประสิทธิภาพกันความร้อนสูงสุด HIGH THERMAL PROPERTIES สามารถป้องกันความร้อนได้มากกว่า 90 %
ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ RECYCLED PRODUCT เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเยื่อไม้ธรรมชาติและเยื่อกระดาษคัดพิเศษ
ควบคุมเสียงสะท้อน/เสียงก้องและลดระดับเสียงลอดผ่าน ACOUSTIC CONTROL สามารถลดเสียงก้องเสียงสะท้อน (NRC) ได้มากกว่า 75% และยังสามารถป้องกันเสียงลอด
ผ่าน (STC) ได้อย่างดี
ผสมสารกันแมลง VERMIN RESISTANT มีส่วนผสมของ BORAX ซึ่งเป็นสารที่ช่วยป้องกันมิให้เป็นแหล่งอาศัยของพวกแมลงหรือสัตว์เล็ก เช่น มด ปลวก หนู แมลงสาบ และไม่
ทำให้เกิดเชื้อรา
ประหยัดพลังงาน SAVE ENERGY ช่วยลดค่าใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารมากกว่า 40 % ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง จึงลดค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษา
และยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
ไม่ระคายเคืองผิวหนัง NON-HAZARDOUS ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ไม่มีผลต่อการสูดดมขณะไฟไหม้ ไม่มีสารก่อเกิดมะเร็ง และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
การควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ CONDENSATION CONTROL สามารถช่วยควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ไม่ทำให้เกิดละอองน้ำ
ฉนวนเยื้อกระดาษมีระบบการติดตั้ง 4 แบบ ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานที่ยังคงคุณสมบัติการกันความร้อนและดูดซับเสียง ดังนี้

         
1) ระบบกาว  ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลสป้องกันเสียงใต้หลังคาหรือฝ้าเพดาน
         
2) ระบบน้ำ  ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลส ป้องกันเสียงเข้ากำแพง ปิดด้วยผนังเบา
         
3) ระบบพ่นแห้ง ฉีดพ่นฉนวนเซลลูโลส ป้องกันความร้อนกันเสี่ยงบนฝ้าฉาบเรียบ
          4) ระบบแผ่น ทำสำเร็จรูปฉนวนเซลลูโลส กันความร้อนป้องกันเสียงตามขนาดที่กำหนด

       D-CELL TECH (CELLULOSE) ฉนวนป้องกันความร้อน และป้องกันเสียง ดูดซับเสียง กับงานที่มีสภาพผิวที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ติดตั้งง่าย EASILY INSTALLED สามารถติดตั้งกับอาคารเก่าหรืออาคารใหม่ได้ทุกประเภทในเวลาอันรวดเร็ว

1) D-CELL TECH (CELLULOSE) ระบบกาว ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลสป้องกันเสียงใต้หลังคาหรือฝ้าเพดาน 
       ระบบ SPRAY - SYSTEM เป็นระบบฉีดพ่น ติดใต้หลังคา เพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทเขามาทางหลังคาเข้าสู่ตัวอาคาร และชลอการลุกลามของไฟ สามารถติดตั้งได้กับทุกผิวงา เช่น  คอนกรีตสแลป ไม้ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องซีแพ็คโมเนีย  กระเบื้องว่าว ไม้อัด วีว่าบร์อด ยิปซั่มบร์อด หลังคาเหล็กฯลฯ  เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้กาวชนิดพิเศษเป็นตัวประสาน

2) D-CELL TECH (CELLULOSE) ระบบน้ำ ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลส ป้องกันเสียงเข้ากำแพง ปิดด้วยผนังเบา
       ระบบ SPRAY - SYSTEM เป็นระบบฉีดพ่นเข้ากับกำแพงเบา เพื่อลดเสียงก้อง เสียงสะท้อน การดูดซับเสียงในห้องสตูดิโอ โรงภาพยนต์ ดิสโก้เทค ห้องประชุม ห้องสัมนา ห้องบันทึกเสียง บาร์ ห้องเจนเนอเรเตอร์ หรือคาราโอเกะ เป็นต้น D-CELL TECH (CELLULOSE) จะป้องกันเสียงสะท้อน เสียงก้องได้นั้น คลื่นเสียงต้องกระทบกับผิวฉนวนโดยตรง ไม่มีวัสดุอื่นมาปิดกัน หรือหุ้มฉนานไว้ และมีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงสุด โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆรองรับ จึงเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง

3) D-CELL TECH (CELLULOSE) ระบบพ่นแห้ง ฉีดพ่นฉนวนเซลลูโลส ป้องกันความร้อนกันเสี่ยงบนฝ้าฉาบเรียบ
        ระบบ SPRAY SYSTEM ที่ใช้กับงานบนฝ้าที่บาร์ หรือฉาบเรียบก็ได้ สามารถลดเสียงได้ 8 - 13 เดซิเบล เป็นผลิตภัณฑ์พ่นแห้ง น้ำหนักเบา รวดเร็ว เหมาะกับงานบ้าน ที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีสำนักงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็กถึงใหญ่ จะช่วย ลดพลังงานไฟฟ้าได้มาก ถึง 40% เมื่อพ่นฉนวนที่ความหนา 100 mm จะมีความต้านทานความร้อน(R-Values) 15 BTU/fthoF จึงสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกโดยสิ้นเชิง

 
4) D-CELL TECH (CELLULOSE) ระบบแผ่น ทำสำเร็จรูปฉนวนเซลลูโลส กันความร้อนป้องกันเสียงตามขนาดที่กำหนด
        เป็นระบบอัดแผ่น ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีขนาดมาตรฐาน 1200x600 มีความหนาตั้งแต่ 30 มม. ถึง 160 มม. สามารถปูบนฝ้าเพดาน หรือโครงผนังคอนกรีตได้

D-CELL TECH (CELLULOSE)
  เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถกันความร้อนได้มากกว่า 90% โดยหลังการติดตั้งฉนวนจะไม่มีช่อง
ว่างหรือรอยต่อของฉนวนให้ความร้อนผ่านได้ และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือ สามารถดูดซับเสียงก้อง เสียงสะท้อนได้ดี ในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 75%CELLULOSE SPRAY SYSTEM  จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับงานโรงงาน โกดังสินค้าอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือ สามารถดูดซับเสียงก้อง เสียงสะท้อนได้ดีเยี่ยมจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ห้องประชุม โรงยิม ห้องซ้อมดนตรี และสถานบันเทิงต่างๆ

D-CELL TECH SPRAY-SYSTEM

-  เซลลูโลส(Cellulose) สามารถกันความร้อนจากหลังคาได้มากกว่า 90%
-  เซลลูโลส(Cellulose) สามารถลดเสียงก้องได้ 75% และป้องกันเสียงลอดผ่านได้อย่างดีเยี่ยม
-  เซลลูโลส(Cellulose) เมื่อติดตั้งฉนวนฯสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 40%
-  เซลลูโลส(Cellulose) สามารถต้านทานไฟลามเนื่องจาก มีส่วนผสมของ BORIC ACID ได้ตามมาตรฐาน
-  เซลลูโลส(Cellulose) ติดตั้งง่ายทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ได้ทุกประเภท
-  เซลลูโลส(Cellulose) สามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิววัสดุ โดยไม่มีปัญหาการหลุดร่วง
-  เซลลูโลส(Cellulose) ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายตามมาตรฐาน MSDS
-  เซลลูโลส(Cellulose) ป้องกันปลวก หนู แมลง และไม่ทำให้เกิดเชื้อราเพราะมีส่วนผสมของ BORAX
-  เซลลูโลส(Cellulose) ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับมาตรฐาน ASTM
-  เซลลูโลส(Cellulose) ควมคุมการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของ U.S. CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION FOR FLAME RESISTANCE AND THE ABILITY TO RESIST CORROSION

การรับประกันผลงาน

-  รับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้งของฉนวน D-CELL TECH 10 ปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สำรวจความเรียบร้อยของหลังคาและบริเวณที่จะทำการติดตั้งฉนวน
2. ควรติดตั้งสายไฟ ลวดสำหรับแขวนฝ้าและเหล็กแขวนแอร์ก่อนการติดตั้งฉนวน
3. ตรวจสอบความพร้อมของน้ำประปาและไฟฟ้าบริเวณหน้างาน
4. ปิดหรือคลุมทับวัสดุอื่นๆที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหลังการฉีดพ่นฉนวน
5. ทำฉากกันบริเวณที่ฉนวนจะลอดผ่านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงาน
6. เตรียมสปอตไลท์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีที่หน้างานไม่มีแสงสว่าง
7. ทำการฉีดพ่นฉนวนฯ โดยทีมงานของบริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
8. ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ

NOISE REDUCTION COEFFICIENTS ( NRC )

Designers may often choose materials which have an efficient sound absorbency value and incorporate them within the building design The level of sound absorbency for a material is stated in NRC (i.e. Noise Reduction Coefficient) values. This value is derived as a result of acoustic testing on the material, and determined by calculation from the average amount of sound energy absorbed over a range of frequencies between 250 Hz and 2000 Hz. NRC values are stated for various systems in this bulletin

NOISE REDUCTION COEFFICIENTS ( NRC ) = .75 ( 75% )

( * on Solid Backing , ** on Lath Plaster )

 NRC Values        ASTM C - 423

INCHES

125 HZ

250 HZ

500 HZ

1000 HZ

2000 HZ

4000 HZ

NRC

0.50" *

.08

.16

.46

.87

1.07

1.12

.65

0.75" **

.25

.36

.74

.98

.99

.99

.75

1.00" *

.12

.38

.88

1.15

1.15

1.15

1.00

SOUND RESULTS : First Spray on at 1" to Alexon Factory ( Field Test )

ระบบผนังกั้นเสียง CELLULOSE WALL SPRAY SYSTEM

         ระบบ WALL SPRAY SYSTEM เป็นระบบที่ใช้กับผนังเหมะ สำหรับผนังเบากั้นห้อง หรือผนังอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการกันเสียงรบกวนจากภายนอก มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับห้องประชุม, ห้องบันทึกเสียง และห้องเครื่องตลอดจนสถานบันเทิงต่างๆ เป็นต้น
ระบบ WALL SPRAY SYSTEM นอกจากจะมีคุณสมบัติในการ ป้องกันเสียงผ่านแล้ว ยังสามารถกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากเส้นใยของฉนวนจะครอบคลุมพื้นที่ตามซอกมุมและพื้น
ผิวที่ขรุขระต่าง ๆ โดยไม่เหลือช่องว่างให้เสียงหรือความร้อนผ่านได้
การติดตั้ง โดยนำโครงคร่าวไม้หรือโลหะ ขนาด 60 ซม.x 60 ซม. ยึดติดผนังที่ต้องการกันเสียงหลังจากนั้น ทางพนักงานติดตั้งจะทำการฉีดพ่นวัสดุอยู่ตัวแล้วปิดทับ ด้วยยิบซั่ม หรือวัสดุที่ต้องการ จะได้ผนังกันเสียงผ่าน และกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนและเสียง CELLULOSE WALL SPRAY SYSTEM

          สำรวจความเรียบร้อยของผนังบริเวณที่จะทำการติดตั้งฉนวน
         
ตรวจสอบการติดตั้งโครงคร่าว ( 60 x 60 ) ของผนังบริเวณที่จะติดตั้งฉนวน
         
ตรวจสอบความพร้อมของน้ำประปา และไฟฟ้าบริเวณหน้างาน
          ปิดหรือคลุมทับวัสดุอื่นๆบริเวณที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหลังการฉีดพ่นฉนวน
          ทำฉากกันบริเวณที่ฉนวนจะลอดผ่านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงาน
          เตรียมสปอตไลท์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีที่หน้างานไม่มีแสงสว่าง
          ทำการฉีดพ่นฉนวนฯ และตัดแต่งผิวให้สวยงาม โดยทีมงานของบริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
          ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
          ส่งมอบงานพร้อมวัดความร้อนและเสียงด้วยอุปกรณ์ที่บริษัทฯเตรียมไว้

   คุณสมบัติที่โดดเด่น CELLULOSE WALL SPRAY SYSTEM

          สามารถลดเสียงก้องได้ 75% และป้องกันเสียงลอดผ่านได้อย่างดีเยี่ยม
          เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกั้นเสียงห้องประชุม ห้องคาราโอเกะ ห้องเครื่อง และสถานบันเทิงต่างๆ
          วัสดุจะไม่มีการยุบตัว หรือมีช่องว่างให้เสียงและความร้อนผ่านได้
          สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 40% เพราะความร้อนไม่สามารถผ่านได้
          สามารถต้านทานไฟลามเนื่องจาก D-CELL TECH มีส่วนผสมของ BORIC ACID
          ติดตั้งง่ายทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ได้ทุกประเภท และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผนังเบา
          ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายตาม มาตรฐาน BORAX
          ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับมาตรฐาน ASTM
          ควบคุมการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของ U.S.CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION FOR FLAME RESISTANCE AND THE ABILITY TO RESIST
          CORROSION

DEFINITION

Sound Transmission Class ( STC )

Obtained from the testing data is the STC or Sound Transmission Class of the wall or floor.The STC is a covenient  single number acoustic rating for wall and other partitions. The STC rating is easy to use and is currently the most realistic way to compare acoustic performance. The higher the STC value, the better the assembly will resist sound passage. In this case the cound rating of the ceiling element is stated in CAC's ( Ceiling Attenuation Class ). Several floor ceiligh and roof ceiling systems referred to in this bulletin are rated in CAC's.

STC

25   Normal speech can be heard easily
30   Loud speech can be heard easily
35   Loud speech can be heard, but not understood
42   Loud speech can be heard only as a murmur
45   Must strain to hear loud speech
48   Only some loud speech can be barely heard
50   Loud speech cannot be heaed

Fig. STC Rating

Ceiling Attenuation Class ( CAC )

Sound can easily travel through an acoustic tile or board suspended ceiling and over the top of a partition where it abuts the underside of a suspended ceiling.
This is a common source of sound transmission particularly where the ceiling is important, partitions should, wherever possible, continue through the ceiling to the structural soffit and be sealed at the perimeter.

Noise Reduction Coefficient ( NRC )

Designers may often choose materials which have an effcient sound absorbency value and incorporate them within the building design. The level of sound absorbency for a material is stated in NRC ( i.e. Noise Reduction Coefficient ) values. This value is derived as a result of acoustic testing on the material, and determined by calculation from the average amount of sound energy absorbed over a range of frequencies between 250 Hz and 2000 Hz. NRC values are stated for various systems in this bulletin.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานติดตั้งแผ่นสำเร็จ

   ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนและเสียง D-CELL TECH (SHEET) งานระบบแผ่นสำเร็จ
   สำรวจความเรียบร้อยของฝ้าบริเวณที่จะทำการติดตั้งฉนวน
   สำรวจทางขึ้นที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งฉนวนฯ เช่น เข้าทางหลังคาหรือเปิดฝ้า
   ตรวจสอบความพร้อมของน้ำประปา และไฟฟ้าบริเวณหน้างาน
   ปิดหรือคลุมทับช่องไฟด้วยแผ่นฟอล์ยหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม
   เตรียมปิดช่อง SERVICE จัดเตรียม เหล็ก ไม้ เพื่อทำทางเดิน และแผ่นฉนวน D-CELL TECH (SHEET)
   ทำฉากกันบริเวณที่ฉนวนจะลอดผ่านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงาน
   เตรียมสปอตไลท์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีที่หน้างานไม่มีแสงสว่าง
   ทำการฉีดพ่นฉนวนฯ ตามความหนาที่กำหนดลงบนฝ้า โดยทีมงานของบริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
   เครื่องฉีดพ่นฯ จะจัดให้อยู่บริเวณที่เหมาะสมโดยจะใช้สายท่อชึ้นไปบนฝ้าที่จะทำการฉีดพ่น
   ฉีดพ่นกาวลงบนฉนวนฯ หลังจากได้ความหนาของฉนวนตามที่ต้องการ
   ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
   ส่งมอบงานพร้อมวัดความหนาของฉนวนฯ ด้วยอุปกรณ์ที่บริษัทฯเตรียมไว้ 

 คุณสมบัติที่โดดเด่นของ D-CELL TECH (SHEET)

   สามารถกันความร้อนจากหลังคาได้มากกว่า 90% ทั้งนี้สภาพแวดล้อมยังเป็นปัจจัยสำคัญ
   สามารถลดเสียงลอดผ่านจากภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม
   เมื่อติดตั้งฉนวนฯ สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 40%
   สามารถต้านทานไฟลามเนื่องจาก D-CELL TECH (SHEET) มีส่วนผสมของ BORIC ACID
   ติดตั้งง่ายรวดเร็วทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ได้ทุกประเภท
   ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายตามมาตรฐาน MSDS
   ป้องกันปลวก หนู แมลง และไม่ทำให้เกิดเชื้อรา เพราะมีส่วนผสมชอง BORAX
   ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรับอเมริกา โดยได้รับมาตรฐาน ASTM
   ควบคุมการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของ U.SCONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION FOR FLAME RESISTANCE AND THE ABILITY TO RESIST CORROSION

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนและเสียง

DESCRIPTION

CELLULOSE

FIBERGLASS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตจากใยไม้ธรรมชาติและกระดาษที่คัดพิเศษโดย

ผลิตจากทรายหลอมในอุณภูมิ 8000C มาผ่านวิธี

 

ปั่นเป็นเส้นใยผสมสารเคมี 2 ชนิด คือ BORAX

การผลิตให้เป็นเส้นใยแก้ว โดยใช้กาวเป็นตัวประสาน

และ BORIC ACID ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุภาพ

ระหว่างเส้นใยซึ่งจะมีโพรงอากาศในช่องว่างระหว่าง

เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ และป้องกันเสียงก้อง

เส้นใย ทำให้ความร้อนผ่านได้ เส้นใยจะเป็นตัวกักเก็บ

เสียงสะท้อนได้ดีเยี่ยม

ความร้อนและทำให้พลังงานความร้อนสูญเสีย

โครงสร้างเซล

เซลเปิด

เซลเปิด

ความทนทานต่อสารเคมี

ดีมาก

ดี

ความหนาแน่น (DENSITY)

95-110 kg/m3

16 kg/m3, 24 kg/m3, 32 kg/m3

การดูดซับเสียง (NRC)

0.75 (ดูดซับเสียงก้องเสียงสะท้อนได้ 75%)

ไม่มีเอกสารยืนยัน