งานไซโล จังหวัดพิจิตร

 

เซรามิคโค๊ทติ้ง สะท้อนความร้อน

หน่วยงาน......................................บจก.สยามธัญญารักษ์ ไซโล
ลักษณะงาน...................................พ่นฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟมใต้ฝาชีไซโล

                                                                    พ่นเซรามิคโค๊ทติ้งภายภายนอกไซโล

    เป็นไซโลเก็บข้าวที่ทันสมัยใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เมตร สูง 40 เมตร จำนวน 24 ใบ พื้นที่  136,800  ตาราเมตร ที่จังหวัดพิจิตร

 

พ่นเซรามิคโค๊ตติ้ง สะท้อนรังสีความร้อน

 

ฉนวนสะท้อนความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง

 

 

สีสะท้อนความร้อน เซรามิคโค๊ทติ้ง

 

พ่นสีสะท้อนความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง

 

พ่นฉนวนสะท้อนรังสีความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง ผนังไซโล

 

พ่นพียูโฟมภายใน ใต้ฝาไซโล

 

 

พ่นเซรามิคโค๊ตติ้ง ฝาถังไซโล

<<ด้านบน>>