คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


อยากทราบค่า k ของ แผ่นฉนวนโพลียูรีเทน
ค่า k ของโพลียูรีเทนแปรไปตามอุณหภูมิของห้องเย็นไหมค่ะ
แล้วถ้าแปร ในแต่ละอุณหภูมิมีค่าเท่าไหร่
โดย mp 2014-03-19 23:58:40 [IP : 183.89.170.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]